Baranjske hrvatske nošnje - Bošnjaci

Ispis
Kategorija: Izdanje
Ažurirano 22 December 2016 Hitovi: 242

Objavljena je knjiga o nošnjama baranjskih Hrvata (Bošnjaka). Knjiga sadrži 176 stranica, 300 prekrasnih slika u boji. Fotografije u narodnoj nošnji uradio je fotograf Laszlo Kortvelyesi , a slike o nošnjama Jozsef Szavai. Stare slike iz okolice Pečuha sačuvali su potomci Bošnjaka. Ove slike će se ponovo oživjeti.

web1 web2
web3 web4