Logor

Ispis
Kategorija: Logor
Ažurirano 08 July 2013 Hitovi: 1532

Tanac plesni logor

26-30.08.2013
Plesovi iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bugarske. Dnevno 5 sati podučavanja, svake večeri plesačnice.
Mjesto campa je Pečuh, Žolnayjeva kulturna četvrt.
Donja dobna granica za sudjelovanje je 14 godina.
Školarina: 75 Eura
Smještaj (bez hrane): 75 Eura