Tanac 6-60

Nyomtatás
Kategória: Programok
Utolsó frissítés: 2016. Aug 27 Találatok: 160

csoportok4

Havihegyi búcsú

Nyomtatás
Kategória: Programok
Utolsó frissítés: 2016. Aug 04 Találatok: 667

havihegy

2015.08.02. vasárnap
9:00-10:00 zarándoklat az Ágoston térről a Havihegyi templomhoz
10:00-11:00 szentmise a templomban
12:00-17:00 kulturális program a tettyei romok között

Nemcsak kenyérrel él az ember...
Kell, hogy tartozzunk valahová, társunkhoz, családhoz, nemzetiséghez, néphez. Kell, hogy le tudjuk hajtani fejünket, de kell, hogy fel is tudjuk emelni a hitben.
Életemben szinte semmi mást nem akartam, mint mindazokat összehívni, akik hasonlóak, de egymásról nem tudva erőtlenek, gyengék, hitük kevés. Jönni, összejönni, találkozni, egymást mosolyogva üdvözölni és érezni, hogy ez jó. Együtt menni, lépni, imát mondani, énekelni, belépni a tánc köreibe is, táncolni.
A Havihegy jó példa, jó jelkép. Ahogyan egykor az építők, fogjunk meg (akár jelképesen) egy követ és vigyük föl a meredélyen, hogy ott letéve, abból a hit temploma, az összetartozás, az emberség ünnepi helyszíne lehessen. Fogjuk magunkat és vigyük föl a nehéz lejtőn, hogy ott fönn, megállhassunk, hálát adhassunk és visszanézve elmondjuk: sikerült.
Jöjjön mindenki, akinek fontos, hogy magyar, horvát, német (a sor folytatható) lehessen. Akinek fontos, hogy az a templom ott álljon. Mi vagyunk annak kövei és összetartó anyaga.
Aztán később, az áhítat percei után, menjünk a Tettyére, hogy ősi romok között fiatal, új hanggal és vidámsággal teljen meg a tér.
És legyen akkor kenyér is.
(Szávai József)

Idén is várjuk a kedves Zarándoktestvéreket Pécs legszebb fekvésű és igen közkedvelt templomába, a Havihegyre az augusztusi Havas Boldogasszony-búcsúra. Az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával a pécsi polgárok, megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat, templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az ún. „Kakasdomb” meredek lejtőjén, hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér sziklákra, mintha azt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával. A templom 1697-re készült el, s azóta várja a búcsúsokat, Mária-tisztelő zarándokokat. XVI. Gergely pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a templomnak Szűz Mária ünnepeire.
Augusztus 2-án (vasárnap) délelőtt 9 órakor a Szent Ágoston-templomtól gyalogos zarándoklat indul népviseletbe öltözött ifjak és leányok közreműködésével, hogy imádkozva, énekelve vonuljunk fel a Havihegyre. A 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Battonyai János újmisés atya mutatja be, jó idő esetén szabadtéren. A szentmise a „havihegyi hagyományoknak” megfelelően a nemzetiségek részvételével zajlik, bizonyos olvasmányok és énekek horvát és német nyelven hangzanak el. A szentmisét követően szeretettel várnak mindenkit a Tettyére egy kulturális műsorra, testvéri együttlétre. 15 órakor rózsafüzér imádság kezdődik a templomban, amit a loretói litánia, majd 16 órakor szentmise követ.
Augusztus 4-én (kedden) 18 órakor imaóra lesz rózsafüzérrel és litániával. 19 órakor szabadtéri szentmisét mutat be excellenciás és főtisztelendő Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr. 20.30 órakor görög katolikus szent liturgiát végez főtisztelendő Bodogán László esperes-paróchus úr. Utána szentségimádás lesz éjfélig. 11 órakor zsolozsmát imádkozunk, éjfélkor szentmisét mutatunk be az elhunyt zarándokokért. Azt követően virrasztásra lesz lehetőség a templomban reggelig.
Augusztus 5-én (szerdán) 7.30-kor imádságos, énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a Havihegyre. 8.30-kor horvát nyelvű szentmisét mutat be főtisztelendő Barics Gábriel pécs-kertvárosi káplán úr. 10 órakor főtisztelendő Molnár Péter dombóvári káplán úr végzi a szentmisét, jó idő esetén szabadtéren, s a végén újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. 11.30-kor német nyelvű szentmisét mutat be főtisztelendő Rosner Zsolt máriagyűdi plébános úr. 15 órakor rózsafüzér imádság kezdődik, amit a loretói litánia követ. 16 órakor lesz a búcsút lezáró szentmise, melyet főtisztelendő mons. dr. Kvanduk Frigyes általános helynök, pécs-rácvárosi plébános úr mutat be, jó idő esetén szabadtéren. A búcsú ünnepélyes körmenettel zárul.
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk a Szűzanya pécsi kegytemplomába!
(Máger Róbert)