Bunjevci su porijeklom hrvatska etnička skupina iz zapadne Hercegovine. Od Turaka su se doselili u staru Ugarsku, u najvećem broju u drugoj polovici 17. stoljeća, na područje obilježeno trokutom Baja-Subotica-Sombor. U njihovoj današnjoj plesnoj tradiciji, uz karakteristična kola panonskog područja, prisutni su i parovni plesovi i plesovi u trojkama. Zajedno živi više slojeva tradicije: stari (narodni običaji, kola) i noviji slojevi nastali kao rezultat građanskog razvoja. Muške plesove karakterizira virtuoznost, a ženske suzdržanost.