Hrvatska etnička skupina u Mađarskoj. Prema nekim mišljenjima ova je skupina autohtona, ali je njihov veliki dio došao nakon turskih vremena. Stari je sloj njihove narodne tradicije arhaičan, prisjeća nas na poganska vremena (balade, pjevana vuzmena i svadbena kola). Veliki dio plesne tradicije sastoji se od kola, koji slijede jedno za drugim u datom redosljedu. Za njih je karakteristično bogatstvo motiva, te mogućnost za improvizaciju. Specijalan muški ples je „udaranje u sare“.