PAČIĆI

A Pačići[1] (fenyegetős, mutogatós) elterjedése az 1930-as évek második felére tehető. A táncot férfi-nő párok, kötetlen térformában, Tanac fogással összefogva, két részben táncolják. Az első rész egy fenyegetős, tapsos, a második a Tanac második részével egyezik meg. Ez egy teljes vagy félkör mentén történő (utóbbi esetben irányváltás is van) páros forgást jelent (16).

A Pačići esetében széles a párhuzamok köre. A tánc nyugat-európai eredete bizonyított­nak vehető. Táncolják minden olyan területen, ahol a polgári (német vagy lengyel) táncdivatok hatással voltak (sokszor a helyi német nemzetiség által közvetítve). Így megvan
Szlovéniában, a Bácskában, ismert a vajdasági magyarok és a bukovinai székelyek között (a hazánkban, ill. az Al-Dunánál élőknél). A baranyai változat leginkább a bunyevácok Mazulj­ka táncára hasonlít, de a párok kevesebbet mozognak a térben.

Az újabban megismert táncokkal együtt a Pačići is a táncmulatságok közepe vagy vége felé került sorra. Újabban a zenekarok a Tanac-cal és a Ranče-val együtt, egy blokkban játsszák.

A fiatalabbak, főleg a gyerekek kedvelték; az idősek nem táncolták.

[1] Kiskacsák

ZENE

VIDEO

 thumb 16 Pacici.png   thumb Pacici.jpg