Mjesto: Čikerija (Csikéria), Bačka, Mađarska
Datum: 12.05.1985.
Sakupljači: Antuš Vizin, Jozo Savai
Kazivači: Krista Vizin (1911), Valerija Kuljundžić (1906), Marija Đukić (1911), Kata Prčić (1923), Jelica Prčić (1931), Manda Prčić (1929), Marija Heveši (1929), Elizabet Pijuković (1932), Jozo Pijuković (1925), Bela Pijuković (1931), Pero Ostrogonac (1926), Krista Kuljundžić (1948), Marko Kuljundžić (1951).