Mjesto: Gara (Gara), Bačka, Mađarska
Datum: 21.08.1985.
Sakupljači: Antuš Vizin, Jozo Savai
Kazivači: mjesna izvorna grupa
Orkestar: Stipan Krekić